ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ & ΚΥΠΡΟ
Παραλαβή από το κατάστημα

Όροι χρήσης

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα www.terzakispet.gr. Η πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας διέπονται από τους παρακάτω όρους χρήσης, οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί και ισχύουν για όλες τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω της συγκεκριμένης ιστοσελίδας. Παρακαλούμε διαβάστε τους προσεκτικά και βεβαιωθείτε ότι τους καταλάβατε και ότι συμφωνείτε με αυτούς πριν από οποιαδήποτε συναλλαγή.

Ιδιοκτήτης και φορέας εκμετάλλευσης αυτής της ιστοσελίδας είναι η εταιρεία Τερζάκης Γεώργιος. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην οδό 1οχλμ Γαζίου-Κρουσώνα με ΑΦΜ 123161354 ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και αριθμό ΓΕΜΗ 077494027000. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση terzakispet@gmail.com ή στο τηλέφωνο 2810 263599.
ΟΡΟΙ
Η εταιρεία Τερζάκης Γεώργιος μπορεί κατά διαστήματα να τροποποιήσει ορισμένες διατάξεις των γενικών όρων και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους. Ο χρήστης έχει την υποχρέωση να ανατρέχει σε αυτούς κάθε φορά που επισκέπτεται την ιστοσελίδα. Αν δεν συμφωνεί, μερικώς ή ολικώς, με το περιεχόμενο των όρων χρήσης συνιστούμε να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών της. Με την εγγραφή του στην ιστοσελίδα ο χρήστης δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως τους γενικούς όρους χρήσης.
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ – ΣΗΜΑΤΑ
Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα www.terzakispet.gr, συμπεριλαμβανομένων του λογοτύπου, των εικόνων, των φωτογραφιών, των γραφικών, των σχεδίων, των κειμένων και των παρεχόμενων υπηρεσιών, υπόκεινται στις διατάξεις περί κατοχής πνευματικών δικαιωμάτων (copyright). Απαγορεύεται η τροποποίηση, διανομή ή αναδημοσίευση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας για οποιοδήποτε λόγο. Ο χρήστης μπορεί να επισκέπτεται την ιστοσελίδα μόνο για προσωπική χρήση κι όχι για επαγγελματικούς ή εμπορικούς σκοπούς.
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα www.terzakispet.gr είναι δυνατόν να περιέχουν λάθη (τυπογραφικά, αριθμητικά κλπ) που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπής της λειτουργίας της ιστοσελίδας, για τα οποία λάθη η Τερζάκης Γεώργιος δεν φέρει καμία ευθύνη. Η Τερζάκης Γεώργιος δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η συγκεκριμένη ιστοσελίδα, ολόκληρο το περιεχόμενό της ή ο server, που την φιλοξενεί, δεν περιέχουν ιούς που μπορεί να βλάψουν τον υπολογιστή του χρήστη. Συνιστούμε σε όλους τους χρήστες του Διαδικτύου να έχουν εγκαταστήσει ένα πρόσφατα ενημερωμένο πρόγραμμα για την προστασία από ιούς.
Η Τερζάκης Γεώργιος έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να απεικονίσει με τη μέγιστη ακρίβεια τα διατιθέμενα από αυτήν προϊόντα. Ωστόσο, επειδή η τελική προβολή εξαρτάται (και) από την οθόνη και τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, είναι δυνατόν να υπάρχει διαφοροποίηση από την πραγματική εικόνα του προϊόντος, για την οποία η Τερζάκης Γεώργιος δεν φέρει καμία ευθύνη.
Η Τερζάκης Γεώργιος δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή ή χωρίς σφάλματα. Επίσης, η Τερζάκης Γεώργιος δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων τίθεται στη διάθεσή των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. Η Τερζάκης Γεώργιος δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας www.terzakispet.gr και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών internet, χρέωση χρόνου παραμονής στο internet). Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. Επίσης, ο επισκέπτης/χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας www.terzakispet.gr.


ΕΓΓΡΑΦΗ

Εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στην/στις υπηρεσία/ες της ιστοσελίδας www.terzakispet.gr συμφωνεί να: α) παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από την ιστοσελίδα www.terzakispet.gr στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του και β) διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.


ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

Η ιστοσελίδας www.terzakispet.gr παρέχει στους χρήστες της υπηρεσίες μελών, κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης του δικτυακού τόπου και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων τους. Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account). Τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα την εταιρεία Τερζάκης Γεώργιος για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας.
Επίσης, τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (Logout). Η Τερζάκης Γεώργιος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα. Μετά την δημιουργία του λογαριασμού, η διαγραφή του δεν είναι δυνατή.


ΕΝΑΡΞΗ-ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙTΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η Τερζάκης Γεώργιος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών της ιστοσελίδας www.terzakispet.gr με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/μέλη.

Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι η Τερζάκης Γεώργιος διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους χρήστες/μέλη που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.

Όλα τα προϊόντα αποστέλλονται με υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier) ή μεταφορική εταιρεία (πρακτορείο) στον τόπο που έχετε υποδείξει στο βήμα “Παράδοση”, κατά τη διάρκεια της παραγγελίας σας. Παραλαβές εκτελούνται κι από τα κεντρικά μας καταστήματα χωρίς επιβάρυνση.

Τρόποι Αποστολής / Μεταφορικά

Η αποστολή των προϊόντων γίνεται Πανελλαδικά  με  Courier ή μεταφορική εταιρεία (πρακτορείο).

COURIER (Παράδοση 1-3 μέρες)

Απο 0 εώς 4 κιλά

Κόστος μεταφορικών 3,00€

Απο 5 εώς 10 κιλά

Κόστος μεταφορικών 5,80€

Απο 10 κιλά και πάνω επιπλέον χρέωση ανα κιλό 0.70€

Αποστολές που αφορούν δυσπρόσιτες περιοχές ο χρόνος παράδοσης ορίζεται απο 1 εώς 4 ημέρες.

Σημαντική Ενημέρωση!!!

Το κόστος μεταφορικών μπορεί να μεταβληθεί σε περίπτωση μεγάλου όγκου ή βάρους πάντα κατόπιν συνεννόησης με τον πελάτη.Για αυτό τον λόγο το σύστημα υπολογισμού των μεταφορικών υπολογίζει το κόστος αποστολής μέχρι 25 κιλά πραγματικού ή ογκομετρικού βάρους για αποστολές με courier.Από τα 25 κιλά και άνω το σύστημα υπολογισμού μεταφορικών δεν υπολογίζει το κόστος μεταφορικών,όπου μετά την καταχώρηση της παραγγελιας, σας ενημερώνουμε τηλεφωνικά για το κόστος και τον τρόπο αποστολής που επιθυμείτε (courier η πρακτορείο).

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση που χρειάζεστε για το κόστος μεταφορικών, καλέστε μας στο τηλέφωνο 2810-263599.

Ωρες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης 08:30-16:30 από Δευτέρα εως Παρασκευή & Σάββατο 09:00-16:00

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Το www.terzakispet.gr για παραγγελίες μεγάλου όγκου ή βάρους συνεργάζεται με την μεταφορική εταιρεία FAST LINE LOGISTICS  για Αττική & Θεσσαλονίκη (Πολυκράτους Σ. 33, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, 18233, ΑΤΤΙΚΗΣ Τηλ.210 4825054).

Για οποιοδήποτε άλλο προορισμό,αναλαμβάνουμε με την μεταφορική μας εταιρεία FAST LINE,να σας ενημερώσουμε για το συνεργαζόμενο πρακτορείο της περιοχή σας,καθώς και για το κόστος αποστολής.

Η παραλαβή των παραγγελιών γίνεται από το πρακτορείο. Σε περίπτωση που επιθυμείτε παράδοση κατ'οίκον με την μεταφορική εταιρεία υπάρχει έξτρα χρέωση κατόπιν συνεννόηση με τον πελάτη πριν γίνει η αποστολή της παραγγελία σας.

Σημαντική σημείωση: Για την σωστή σας ενημέρωση σχετικά με τα έξοδα αποστολής για προιόντα που αποστέλλονται σε περιοχές που βρίσκονται εκτός των πόλεων και σε νησιωτικούς προορισμούς,το κόστος αποστολής καθορίζεται μόνο κατόπιν συνεννόησης με τον πελάτη.Σε αυτή την περίπτωση,το τμήμα παραγγελιών,μετά την καταχώρηση της παραγγελίας σας,θα επικοινωνήσει μαζί σας για να σας ενημερώσει σχετικά.

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα να μας υποδείξετε μεταφορική εταιρεία της επιλογή σας,όπου η μεταφόρτωση των προιόντων γίνεται χωρίς επιβάρυνση.Σε αυτή την περίπτωση τα έξοδα αποστολής προκύπτουν κατόπιν συννενόσης του πελάτη με την μεταφορική εταιρεία.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ 

Η αντικαταβολή είναι 1,50€.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Η παράδοση των προϊόντων που αγοράζονται από την ιστοσελίδα <www.terzakispet.gr> πραγματοποιείτε εντός <1-3> εργάσιμων ημερών με την courier , από την ημερομηνία παραγγελίας και εντός <3-5> ημερών με μεταφορική εταιρεία σε όλους τους άλλους προορισμούς.
Οι χρόνοι παράδοσης μπορεί να αυξηθούν σε περίπτωση αργιών. Οι μεταφορείς δεν πραγματοποιούν παραδόσεις στις 25/12, 26/12, 01/01 και τα Σαββατοκύριακα.
Για τις παραγγελίες που γίνονται μέσω τραπεζικού εμβάσματος, ο χρόνος παράδοσης αρχίζει να μετράει από την επιβεβαίωση της πληρωμής.

ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Στην περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η παράδοση της παραγγελίας σας ο οδηγός θα αφήσει σημείωση που θα σας εξηγεί τον τρόπο παραλαβή της.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Τι σημαίνουν οι διαθεσιμότητες των προϊόντων.

Αγορά τώρα (Άμεσα Διαθέσιμο)

Όταν ένα προϊόν εμφανίζεται "Άμεσα Διαθέσιμο" στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα

σημαίνει ότι είναι ετοιμοπαράδοτο στο φυσικό μας κατάστημα για άμεση παραλαβή ή αποστολή.

Παράδοση 4-10 Ημέρες

Όταν η κατάσταση αποθέματος ενός προϊόντος εμφανίζεται ως "Παράδοση 4-10 Ημέρες"

σημαίνει ότι δεν είναι διαθέσιμο στο www.terzakispet.gr ούτε στο φυσικό μας κατάστημα

και μπορούμε να το έχουμε προς αποστολή σε χρονικό διάστημα 2-7 ημερολογιακών ημερών. 

Αυτό σημαίνει ότι το προιόν είναι διαθέσιμο στις αποθήκες του προμηθευτή μας.

Αν και οι διαθεσιμότητες των προϊόντων ενημερώνονται καθημερινά, το www.terzakispet.gr δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση που οι προμηθευτές μας δεν έχουν ενημερώσει έγκαιρα για έλλειψη ή κατάργηση των προϊόντων τους.

Αναμένεται

Όταν η κατάσταση αποθέματος ενός προϊόντος εμφανίζεται ως "Αναμένεται"

σημαίνει ότι δεν είναι διαθέσιμο στο www.terzakispet.gr  ούτε στον προμηθευτή μας και μπορούμε να το έχουμε προς αποστολή σε χρονικό διάστημα 20-25 ημερών.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Παραλαβή και Πληρωμή της παραγγελίας σας από το κατάστημά μας

Για την παραλαβή από το κατάστημα απαιτείται να έχει γίνει ή τηλεφωνική ή on line παραγγελία.

Έπειτα από δική μας επικοινωνία ο πελάτης θα μπορεί να έρχεται από το κατάστημα να παραλάβει την παραγγελία του.

Μετά από την ενημέρωσή μας οτι η παραγγελία σας βρίσκεται στο κατάστημα, εάν δεν την παραλάβετε στο χρονικό διάστημα των δέκα(10) ημερών, αυτή θα ακυρώνεται αυτόματα και δεν θα είναι πια διαθέσιμη για παραλαβή από το κατάστημα μας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Μπορείτε να επιστρέψετε ένα προϊόν με δήλωσή σας απευθυνόμενη προς την εταιρεία <Τερζάκης Γεώργιος> <1οχλμ Γαζίου-Κρουσώνα> ή τηλεφωνικά καλώντας στο Τμήμα Εξυπηρέτησης πελατών στο τηλέφωνο <2810 263599>, την απόφαση σας αυτή εντός <14> ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος από εσάς ή από τρίτο μέρος που θα υποδείξετε.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Η <Τερζάκης Γεώργιος> αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες.

Βεβαιώνεται ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών. Κατά τα λοιπά η <Τερζάκης Γεώργιος> δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ
Το <www.terzakispet.gr>, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τoυς όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών και ,αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους.

ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ
Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του <www.terzakispet.gr> διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ- ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά από τους παρόντες υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων του Ηρακλείου Κρήτης. Σε περίπτωση που ο Χρήστης ή ο Πελάτης χρησιμοποιούν το Ηλεκτρονικό Κατάστημα από τρίτη χώρα, υποχρεούνται να τηρούν και τη νομοθεσία της χώρας αυτής.

To terzakispet.gr χρησιμοποιεί Cookies!

Χρησιμοποιούμε cookies, για να σου προσφέρουμε προσωποποιημένη εμπειρία περιήγησης. Κάνε «κλικ» στο κουμπί «Αποδοχή Όλων» και βοήθησέ μας να προσαρμόσουμε τις προτάσεις μας αποκλειστικά στο περιεχόμενο που σε ενδιαφέρει. Εναλλακτικά κλίκαρε αυτά που θες και πάτα «Αποδοχή Επιλεγμένων»!

To terzakispet.gr χρησιμοποιεί Cookies!
Powered by NETMECHANICS